El Toro Club logo El Toro De Stier logo El Toro Lounge logo

Huisreglement

 • Openingstijden: 23:00 - 04:00 uur (Tenzij anders aangegeven op promotiemateriaal).
 • Iedere bezoeker is verplicht zich te kunnen identificeren.
 • Entrée bedraagt €10 (inclusief 2 consumptiemunten t.w.v. €5), tenzij anders aangegeven.
 • Sportbroeken en hoofddeksels zijn niet toegestaan.
 • Toegang vanaf 16 jaar.
 • Het gebruik, bezit en/of verhandelen van drugs is verboden.
 • Onenigheid of ruzie zal door of vanwege de bedrijfsleiding, met name door de security, beëindigd worden.
  Daarbij zal niet gediscussieerd worden over de toedracht en/of schuld. Eén of beide partijen zullen daarbij van het terrein verwijderd worden. Als iemand tengevolge van een onenigheid of ruzie enig letsel oploopt zal de politie daarvan in kennis gesteld worden.
 • Schakel bij het zien van ruzie of andere calamiteiten altijd het personeel in. Achter iedere bar is er een communicatiemiddel om te waarschuwen.
 • Als personen worden lastig gevallen volgt onmiddellijke verwijdering en ontzegging voor bepaalde tijd.
 • Bij constatering van drugsbezit of drugsgebruik worden de drugs in beslag genomen.
 • Bij constatering van het verhandelen van drugs wordt de verdachte direct overgeleverd aan de politie.
 • Na afloop van de muziek dient iedereen geruisloos de club te verlaten.
 • Bij lawaai en/of overlast buiten op straat wordt direct over gegaan tot ontzegging van de toegang voor bepaalde tijd.
 • Drank elders gekocht wordt niet toegestaan in El Toro - Goes.
 • Door of vanwege de bedrijfsleiding kunt u op elk moment op elke plaats, dus niet alleen bij het betreden van de club, aan uw kleding en meegevoerde voorwerpen onderzocht worden. U bent verplicht hieraan uw medewerking te verlenen.
 • Voor zowel uw als onze veiligheid zijn zowel binnen de club en buiten de club camera’s aanwezig. De beelden daarvan worden middels een recorder vastgelegd. Door het betreden van ons terrein en/of onze club stemt u in met het vastleggen van deze beelden. Wij geven bij voorbaat aan dat wij ons belang m.b.t. de openbare orde en veiligheid laten prevelleren boven uw persoonlijk belang. Daarom zullen bij calamiteiten, strafbare gedragingen of anderszins, de vastgelegde beelden door of vanwege de bedrijfsleiding onmiddellijk overgedragen worden aan politie en justitie.
 • Het is verboden om film, foto of andere opnamen in El Toro - Goes te maken. Alleen met toestemming van de bedrijfsleiding is dit toegestaan. Bij constatering van het maken van opnamen, wordt de desbetreffende apparatuur in beslag genomen, filmrolletjes, cassettes, en opslagmediums worden onteigend, opname apparatuur wordt in bewaring genomen en na afloop terug verstrekt.
 • Handel in artikelen of ontplooiing van commerciële handels activiteiten is verboden en alleen mogelijk na toestemming van de bedrijfsleiding.
 • Alle aanwijzingen gegeven door of vanwege de bedrijfsleiding, in het bijzonder van de security, dient u direct op te volgen. Zeker als deze gegeven worden bij calamiteiten of ordeverstoringen.
 • Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, te blokkeren of anderszins te misbruiken.
 • Alle maatschappelijke normen en waarden gelden vanzelfsprekend ook in El Toro - Goes. Daarom tolereren wij geen aanstootgevend gedrag in de vorm van beledigingen, seksisme, ongewenste intimiteiten of racisme.
  Ook kleding of voorwerpen die hieronder te scharen zijn, zijn niet toegestaan.
 • De directie is niet aansprakelijk voor het verlies of schade van uw eigendommen. Gebruik van parkeerplaats en garderobe geschiedt op eigen risico.
 • Het gebruik van de garderobe is verplicht. In ruil voor de afgegeven kleding zal een bonnetje verstrekt worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor kleding die zoek raakt tengevolge van het feit dat deze niet in de garderobe in bewaring is gegeven of tengevolge van het feit dat het bonnetje is zoekgeraakt. Vraag naar het garderobe reglement voor meer informatie.
 • Om 04.00 sluit El Toro - Goes en iedere bezoeker dient dan buiten te zijn.
 • Foto’s die worden gemaakt in El Toro - Goes zijn ten alle tijde eigendom van El Toro - Goes, deze foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinde en commercieel gebruik.
 • Bij het betreden van El Toro - Goes gaat u automatisch akkoord met alle huisregels hierboven genoemd.

Garderoberegels

 • Gebruik van de garderobe is verplicht.
 • Kosten voor de garderobe bedragen €1,- per item.
 • Schoudertassen / fanny packs en alle soortgelijke tasjes moeten verplicht worden opgehangen.
 • Jas ophangen in Café de Stier is op eigen verantwoordelijkheid.
 • Bij verlies van het ontvangstbewijs kunt u zich na afloop van de avond (04:00u) melden bij één van de medewerkers van El Toro - Goes.
 • De directie is niet aansprakelijk voor het verlies of schade van uw eigendommen.
 • Éénmaal item uit de garderobe gehaald is opnieuw betalen.
 • Gebruik van garderobe geschiedt op eigen risico.
 • El Toro - Goes is niet aansprakelijk voor items die zoek raken tengevolge van het feit dat deze niet in de garderobe in bewaring is gegeven of tengevolge van het feit dat het bonnetje is zoekgeraakt.
 • Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van El Toro - Goes.

Overtreding van één van de regels van dit reglement kan tot gevolg hebben, dat:

 • U gewaarschuwd wordt,
 • U de toegang geweigerd wordt,
 • U uit de club verwijderd wordt,
 • U in een separeerruimte opgehouden en overgedragen aan de politie wordt,
 • De bij u aangetroffen verboden goederen in beslag genomen worden,
 • Er bij de politie aangifte tegen u gedaan wordt.

De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor deze huisregels aan te passen.
U dient zich voor of bij elk bezoek ervan te overtuigen of deze huisregels zijn aangepast of veranderd.

Wij wensen u veel plezier in onze discotheek. Vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel dan niet om naar de managers te vragen of neem contact met ons op via rafael@eltoro.nl.